Belangrijke informatie over de cursussen Windows

Na inschrijving zal u worden verzocht om voorafgaand aan de start van de cursus tijdens een inloopmiddag een intakegesprek te houden en een testje op uw eigen laptop te maken. Wij bekijken dan of uw laptop geschikt is om daarmee de cursus te volgen.

SeniorWeb Alkmaar geeft les vanuit een laptop die volgens een bepaalde standaard is ingericht. De voorbeelden worden via een beamer getoond op een groot scherm. De ervaring leert ons dat het volgen van de cursus op zelf meegenomen laptops door de verschillen onderling en met de laptop van SeniorWeb Alkmaar, slecht werkbaar is in een leeromgeving en het lestempo daardoor ernstig belemmert.

Wanneer uw laptop ongeschikt is gebleken om te gebruiken bij deze cursus, dan maakt u gebruik van een Windows laptop van SeniorWeb Alkmaar, die door ons is voorzien van de meest actuele en noodzakelijke updates.

Uw eigen laptop, waarvan bij de intake is gebleken dat die up-to-date is, kunt u tijdens de cursus gebruiken.
Ook bepalen we of wellicht een Les op Maat-traject (één op één met een docent, zie pag. 21) voor u beter past, of dat de cursus Windows in groepsverband het meest aansluit op uw basisvaardigheden in het werken met een PC.