Algemene cursusvoorwaarden

Aanmeldingen

Door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en op te sturen naar het opgegeven adres, wordt u voor een ingeplande cursus op volgorde van binnenkomst ingeschreven voor de opgegeven cursus. De inschrijving wordt bevestigd middels brief c.q. e-mail.

Voor een niet ingeplande cursus geeft u vrijblijvend aan belangstelling te hebben voor een cursus en daarbij de dagdelen die u kunt deelnemen. Zodra voldoende aanmelding zijn ontvangen, zal de cursus worden ingepland. U wordt daarover geïnformeerd per telefoon of e-mail.

Cursusgeld
Het cursusgeld van een cursus c.q. workshop is exclusief het lesmateriaal, tenzij anders staat aangegeven bij de informatie van de betreffende cursus / workshop. Het lesmateriaal voor een cursus c.q. workshop bestaat uit o.a. een cursusboek en/of een door SeniorWeb Alkmaar vervaardigd naslagwerk. Het te gebruiken computerprogramma behoort niet tot de lesmaterialen.

Betaling
Het cursusgeld wordt betaald via een incassomachtiging, deze wordt in de week dat de cursus start geïncasseerd.

Terugbetaling
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde cursusgelden.

Doorgaan van een cursus/workshop
Het aantal deelnemers is bepalend voor het doorgaan van een cursus/workshop. Alleen bij voldoende belangstelling gaat de cursus/workshop door.

Deelneming aan de cursus geschiedt op eigen risico
Stichting SeniorWeb Alkmaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens door de Stichting SeniorWeb Alkmaar georganiseerde activiteiten.